LLIBRES I MATERIAL

QUOTES PRIMÀRIA

1r i 2n: 25€

3r: 65€

4t i 5è: 75€

6è: 65€

programa de reutilització

COM FER L’INGRÉS?

ES09 2100 0184 6202 0011 1399


IMPORTANT: DESPRÉS D’AQUESTA DATA NOMÉS S’ACCEPTARAN ADHESIONS AL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ A ALUMNAT QUE PROVENGUI DE NOVES MATRÍCULES.

pagament material 

QUOTES DEL CURS 23-24

Infantil: 70€

1r, 2n i 3r de primària: 60€

4t, 5è i 6è de primària: 38€

TERMINI: fins dia 30 de setembre.

INTRUCCIONS PER FER EL PAGAMENT