HORARI DE DIRECCIÓ

Per reunir-se amb l'equip directiu s'ha de demanar cita al correu electrònic del centre (ceipescremat@educaib.eu) o telefònicament.