HORARI DE DIRECCIÓ

Seguint la normativa s'atendrà a les famílies telemàticament: telefònicament o via meet (videoconferència).

Cal demanar cita al correu electrònic del centre (ceipescremat@educaib.eu) o telefònicament.

Recordam que, només cita prèvia i en casos excepcionals i justificats, les famílies poden accedir a l'interior del centre. En aquests casos serà obligatoria passar per secretaria i registrar l'entrada,