COM CONTACTAR AMB NOLTROS?

per contactar amb el centre i el professorat...

Equip directiu: ceipescremat@educaib.eu

TUTORIES INFANTIL:  

4t A: Rafel Miralles (rmiralles@ceipescremat.com) i Maria López (mlopez@ceipescremat.com)

4t B: Agustina Pons (apons@ceipescremat.com)

4t C: Xisca Oliver (fmoliver@ceipescremat.com)

5è A: Eulàlia Rayó (erayo@ceipescremat.com)

5è B: Margalida Genovard (mgenovard@ceipescremat.com)

6è A: Alejandra Menéndez de la Vega (amenendezdelavega@ceipescremat.com)

6è B: Cati Roca (croca@ceipescremat.com)


TUTORIES PRIMÀRIA:

1r A: Irene Garcia (igarcia@ceipescremat.com)

1r B: Mirtha G. Miserol (mmiserol@ceipescremat.com)

2n A: Maria Mora (mmora@ceipescremat.com)

2n B: Magdalena Barceló (mbarcelo@ceipescremat.com)

3r A: Elisabet Riera (eriera@ceipescremat.com)

3r B: Miquel Bover (mbover@ceipescremat.com)

3r C: Catalina Juan (cjuan@ceipescremat.com) 

4t A: Pere Joan Munar (pjmunar@ceipescremat.com)

4t B: Marga Santandreu (msantandreu@ceipescremat.com)

5è A: Maria Montserrat Català (mmcatala@ceipescremat.com)

5è B: Magdalena Tous (mtous@ceipescremat.com)

6è A: Matilde Grimalt (mgrimalt@ceipescremat.com)

6è B: Victòria Valent (vvalent@ceipescremat.com)

ESPECIALISTES:

Música: Bàrbara Vicens (bvicens@ceipescremat.com)

Anglès: Maria Bel Álvarez (mbalvarez@ceipescremat.com), Jenny Fullana (jfullana@ceipescremat.com)

Educació física: Ariadna Murillo (amurillo@ceipescremat.com) i Marga Comas (mcomas@ceipescremat.com)

Religió catòlica: Antònia Carrió (acarrio@ceipescremat.com)

Religió islàmica: Zainab el Karrat (zelkarrat@ceipescremat.com)

EQUIP DE SUPORT: 

Orientadora: Marta Salas (msalas@ceipescremat.com)

AL: Miquel Àngel Fuster (mafuster@ceipescremat.com)

PT: Lina Moratinos (lmoratinos@ceipescremat.com)

EQUIP DIRECTIU: 

Cap d'estudis: Xisca Julià (fjulia@ceipescremat.com

Maria Rosa Camps (mrcamps@ceipescremat.com)

Maria Andreva Adrover (maadrover@ceipescremat.com)