COM CONTACTAR AMB NOLTROS?

per contactar amb el centre i el professorat...

Equip directiu: ceipescremat@educaib.eu

TUTORIES INFANTIL:

4t A: Melany Arias (marias@ceipescremat.com)

4t B: Xisca Julià (fjulia@ceipescremat.com)

4t C: Xisca Oliver (fmoliver@ceipescremat.com)

5è A: Cati Bauzà (cbauza@ceipescremat.com)

5è B: Maria Rosa Camps (mrcamps@ceipescremat.com)

6è A: Cati Roig (croig@ceipescremat.com)

6è B: Cati Roca (croca@ceipescremat.com)

6è C: Marga Barceló (mbarcelop@ceipescremat.com)

TUTORIES 1r CICLE:

1r A: Magdalena Barceló (mbarcelo@ceipescremat.com)

1r B: Maria Magdalena Sansó (mmsanso@ceipescremat.com)

2n A: Bàrbara Vicens (bvicens@ceipescremat.com)

2n B: Maria Martí (mmarti@ceipescremat.com)

2n C: Maria Mora (mmora@ceipescremat.com)

3r A: Maria Montserrat Català (mmcatala@ceipescremat.com) i Marga Morey (mmorey@ceipescremat.com)

3r B: Catalina Dalmau (cdalmau@ceipescremat.com)

TUTORIES 2n CICLE:

4t A: Jero Grimalt (jgrimalt@ceipescremat.com)

4t B: Mirtha G. Miserol (mmiserol@ceipescremat.com)

4t C: Cristina Llompart (cllompart@ceipescremat.com)

5è A: Marga Santandreu (msantandreu@ceipescremat.com)

5è B: Magdalena Tous (mtous@ceipescremat.com)

5è C: Marga Comas (mcomas@ceipescremat.com)

6è A: Pere Joan Munar (pjmunar@ceipescremat.com)

6è B: Xisca Capellà (fcapella@ceipescremat.com) i Marga Cañamero (mcanyamero@ceipescremat.com)

6è C: Neus Llompart (nllompart@ceipescremat.com).

EQUIP DE SUPORT:

Xavier Pujol- orientador (xpujol@ceipescremat.com),

Cati Santandreu- PT (csantandreu@ceipescremat.com)

Miquela Serra- AL (mserra@ceipescremat.com)

Tomeu Prohens- PTSC (tprohens@ceipescremat.com)

ESPECIALISTES:

Kati Clar (cclar@ceipescremat.com)

Marilén Palmer (mpalmer@ceipescremat.com)

Melissa Sommer (msommer@ceipescremat.com)

Maria Pax (mpax@ceipescremat.com)

EQUIP DIRECTIU:

Xisca Bauçà (fbauza@ceipescremat.com)

Kati Clar (cclar@ceipescremat.com)

Maria Andreva Adrover (maadrover@ceipescremat.com).