COM CONTACTAR AMB NOLTROS?

per contactar amb el centre i el professorat...

Equip directiu: ceipescremat@educaib.eu

Aquí deixam els correus de tot el professorat del nostre centre, que anirem revisant diàriament. Restam a la vostra disposició per atendre els vostres dubtes i consultes.

Claustre del CEIP Es Cremat.

TUTORIES INFANTIL: Cati Bauzà (cbauza@ceipescremat.com), Maria Rosa Camps (mrcamps@ceipescremat.com), Cati Roig (croig@ceipescremat.com), Cati Roca (croca@ceipescremat.com), Xisca Julià (fjulia@ceipescremat.com) i Eulàlia Rayó (erayo@ceipescremat.com).

TUTORIES 1r CICLE: Maria Martí (mmarti@ceipescremat.com), Maria Mora (mmora@ceipescremat.com), Magdalena Barceló (mbarcelo@ceipescremat.com), Catalina Dalmau (cdalmau@ceipescremat.com), Jero Grimalt (jgrimalt@ceipescremat.com) i Irene Garcia (igarcia@ceipescremat.com).

TUTORIES 2n CICLE: Aina Galmés (agalmes@ceipescremat.com), Magdalena Tous (mtous@ceipescremat.com), Pere Joan Munar (pjmunar@ceipescremat.com), Xisca Capellà (fcapella@ceipescremat.com), Joana Maria Barceló (jmbarcelo@ceipescremat.com) i Marga Santandreu (msantandreu@ceipescremat.com).

EQUIP DE SUPORT: Xavier Pujol- orientador (xpujol@ceipescremat.com), Mirtha G. Miserol- PT (mmiserol@ceipescremat.com), Lorena Murillo (lmurillo@ceipescremat.com) i Cati Santandreu (csantandreu@ceipescremat.com).

ESPECIALISTES: Kati Clar (cclar@ceipescremat.com), Marilén Palmer (mpalmer@ceipescremat.com), Marga Comas (mcomas@ceipescremet.com), Bàrbara Vicens (bvicens@ceipescremat.com), Marga Orell (morell@ceipescremat.com), Xisca Oliver (fmoliver@ceipescremat.com) i Maria Pax (mpax@ceipescremat.com)

EQUIP DIRECTIU: Xisca Bauçà (fbauza@ceipescremat.com), Maria Neus Roca (mnroca@ceipescremat.com) i Maria Andreva Adrover (maadrover@ceipescremat.com).