Informació d'interès

Aquí podràs veure on trobar-nos, quins són els documents de centre, l'horari de direcció, dies no lectius i altra informació rellevant del centre.