CREACIÓ COMPTES GESTIB

creació de comptes d'usuari (famílies)

De manera excepcional, des del CEIP Es Cremat, vos donam la possibilitat de crear un compte d'usuari d'accés al gestIB. Des del gestIB podreu consultar l'assistència i retards del/de la vostre/a fill/a, les seves qualificacions, circulars,...

FORMULARI (SOL·LICITUD COMPTE USUARI)
ACCÉS AL GESTIB:


- CADA SOL·LICITUD ÉS PERSONAL. PODEU TENIR UN USUARI PER A CADA TUTOR/A LEGAL.
- ÉS IMPRESCINDIBLE QUE A LA SOL·LICITUD INDIQUEU TOTA LA INFORMACIÓ SOL·LICITADA.
- SI TOT I LES INDICACIONS SEGUIU AMB DUBTES, ENVIAU UN CORREU ELECTRÒNIC A ceipescremat@educaib.eu
- VÍDEOS:
ACCÉS AL GESTIB
CANVI DE CONTRASENYA