ACTIVITATS

DES DE CASA

Aquí hi anirem publicant les propostes que ens arribin per fer amb nins i nines, des de casa!

DES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROPOSEN...

VIDEOCONTE "L'ARBRE DELS RECORDS!"

TALLER DE PARAULES

REPTESdes de la biblioteca recomanen...

proposta de l'ajuntament de vilafranca

pla pilot de realització d'activitats culturals presencials adaptades a la normativa vigent.